Writing 105, via Kalle

SWEDEN
Men's restroom

Swedish:

Om jag kunde skita guld
skulle jag betal all min skuld
och aldrig mer köpa på krita
utan bara sitta här och SKITA

English - not very good ryhme, though:

If I could shit gold
I would pay all my debt
and never again buy on credit
but sit her and SHIT.